Info Monitoring Prakerin Kelas XII sudah dapat dimulai berkas dapat diambil di WKS 4

P7

Paket Keahlian Animasi

Kelas X
A. Semester Gasal

 1. RPP …
 2. RPP …
 3. RPP …

B. Semester Genap

 1. RPP …
 2. RPP …
 3. RPP …

Kelas XI

A. Semester Gasal

 1. RPP …
 2. RPP …
 3. RPP …

B. Semester Genap

 1. RPP …
 2. RPP …
 3. RPP …

Kelas XII

A. Semester Gasal

 1. RPP Animasi
 2. RPP Game

B. Semester Genap

 1. RPP Animasi
 2. RPP Game