Penyerahan Prakerin Kelas XII pada tanggal 1 Agustus 2018

P4

Paket Kompetensi Seni Lukis

Kelas X
A. Semester Gasal

 1. RPP Sketsa
 2. RPP …
 3. RPP …

B. Semester Genap

 1. RPP …
 2. RPP …
 3. RPP …

Kelas XI

A. Semester Gasal

 1. RPP Grafis
 2. RPP …
 3. RPP …

B. Semester Genap

 1. RPP …
 2. RPP …
 3. RPP …

Kelas XII

A. Semester Gasal

 1. RPP Ilustrasi
 2. RPP Mixed Media
 3. RPP …

B. Semester Genap

 1. RPP …
 2. RPP …
 3. RPP …