Info Monitoring Prakerin Kelas XII sudah dapat dimulai berkas dapat diambil di WKS 4

Selamat Hari Guru Nasional!

2511.03

Berikut ucapan selamat hari guru nasional,

  1. “Engkau adalah guru terbaiku, tiga tahun lamanya, engkau memberikan ilmu dengan penuh kesabaran. Terima Kasih guruku tercinta, Selamat Hari Guru Nasional 2017.”
  2. “Guru… Terima kasih atas semua bimbingan maupun ilmu yang telah engkau beri kepada semua muridmu.”
  3. “ Guru, engkau bapak dan Ibu kedua bagi kami, menjadi orang tua tatkala kami nakal, menjadi sahabat tatkala kami kebingungan, menjadi pelita tatkala kami kegelapan.”
  4. “Selamat hari guru, semua jasamu akan selalu kami kenang sampai akhir masa.”
  5. “Engkau bagaikan lilin yang selalu menerangi setiap kegelapan, semoga setiap peluh lelahmu melahirkan generasi tangguh dan berjiwa negarawan.”
  6. “Kau sangat layak dijuluki sebagai Pahlawan tanda jasa. Terima kasih guru, selamat Hari Guru Nasional 2017.”